Twents Volksleed     Twents Volkslied Click voor audio weergave

 

 

Dar lig tuss'n Dnkel en Regge 'n laand
oons mooie en neerige Twnte
't Laand van katoen en 't laand van d'n es
den greun is in wnter en lnte.
Doar ruust de rouw op d'n kaamp in de wnd
geet 't rad van de ml in de bekke gezwnd
Dar steet nast d'n eek'n d'n beuk en de dan
Dat is oons zo leeve land Twnte (2x)
 

Woar Twickel zien' toorns oet 't eek'nloof beurt,
de Lutte zien baarge dt blnk'n
'n Boak'n in de boerschop op poas'n nog braandt,
't jonkvolk nog den hoorn lt klnk'n.
Dar kronkelt den Dnkel zo mooi deur 't laand,
deur brook en deur buske en 't Loslkerse zaand.
Dar zitte wiej geern op 't tpk'n van de barg,
en kiekt is hoo mooi is ons Twnte. (2x)

De rookwolk'n daampt an den horizon op,
Dar li'jt oonze greujende steed'n.
Dar drnt de masien' en dar rettelt de tw,
da's Twnte zien krachtige heden.
Um 'n heerd in de boerschop as 't griezelt op 't veld,
dar wdt nog van vrogger de deunkes verteld.
Dar rst om de beelten den Saks en tubant,
't Verleden noast 't heden van Twnte. (2x)

En hew mangs van doon um oet Twnte te goan,
weij blieft an oons Tukkerlaand dnk'n,
gen' aandere laandstrek, ho mooi offe is,
kan 't zlfde as Twnte ons schnk'n.
Wiej doot in den vrmd'n mekaander de haand
geft datied mekaa in de sproak van ons laand,
al rookt oonz'n schossteen biej 't volk oaver zee,
oons hat blif toch aaltied in Twnte. (2x)

 

(J.J. van Deinse)

 

 

 

Voor de liefhebbers ook vertaald in het Nederlands:

Er ligt tussen Dinkel en Regge een land
Ons schone en nijvere Twente
Het land van de arbeid het land der natuur
Het steeds onvolprezene Twente
Daar golft op de essen het goudgele graan
Doet 't snelvlietend beekje het molenrad gaan
Daar ligt er de heide in 't paarsrode kleed
Dat is ons zo dierbare Twente (2x)

Waar Twickel zijn torens uit't eikenloof heft
De Lutte zijn heuvels doet blinken
De paasvuren branden alom in't rond
En 't landvolk de kersthoorn laat klinken
Daar stroomt onze Dinkel zo heerlijk door 't land
Door bossen en velden, langs't Losserse zand
Daar rust er ons oog van der heuvelentop
Op 't heerlijke landschap ons Twente (2x)

De rookwolk, die stijgt aan de horizon op
Die wijst on de nijvere steden
Met mensen arbeidzaam en degelijk, bewoond
De zetels van 't krachtige heden
Daarbuiten in boerschap op heide en veld
Daar wordt nog de sage en 't sprookje verteld
Daar rust de Tubanter in't heuvelig graf
't Verleden naast 't heden van Twente (2x)

En voert ons het lot ook uit Twente soms weg
Wij blijven het immer gedenken
Geen andere landstreek hoe schoon ze ook zij
Kan 't zelfde als Twente ons schenken
Wij drukken elkaar in de vreemde de hand
Gedenkend ons klein, maar zo dierbare land
En moge ons hart in de vreemde ook staan
Ons hart blijft toch altijd in Twente (2x)

(J.J. van Deinse)